Emoties omzetten in effectief handelen

PROJECTEN

Lees meer

2011 - heden

Back2School

Lees meer

2016 - heden

To be a Star Nederland

Lees meer

2014

Tienermoederproject in Suriname

Lees meer

2015

To be a Star Suriname

Back2School

Het Back2School programma geeft jongeren inzichten van hun eigen kunnen en wat zij nodig hebben om dat verder te ontwikkelen. Via creativiteit bieden we een 5 daagse programma aan die jongeren motiveren iets te maken van hun leven. In dit programma zoemen we in op gedrag, het sociaal emotionele aspect en ritme.

To be a Star Nederland

In 2016 bieden we 1000 leerlingen een vernieuwd 'To be a Star' programma aan, waarbij de sociaal emotionele kant van leerlingen wordt uitgezoemd en omgezet naar effectief handelen zodat zij succesvol kunnen zijn in schoolprestatie!

Tienermoederproject in Suriname

De tienermoeders doen actief mee met de training dat een onderdeel is van het project Scholierenmoeders van het Ministerie van Sport en Jeugdzaken. Zij volgen een eendaagse workshop waarin hun gedragsvaardigheden worden ontwikkeld. De workshop staat geheel in het teken van de Mytikasmethode. Bij deze methode worden theater, muziek, sport en dramatische expressie gebruikt om het gedrag van jongeren positief te beïnvloeden en hun sociale competenties bij te brengen.

To be a Star Suriname

Het programa is bedoeld voor Youth at Risk, die worden gecoacht en begeleid volgens de Mytikasmethode. Zij zullen andere Youth at Risk via de Mytikasmethode preventief informeren over de risico’s tijdens het opgroeien van adolescentie. De doelstelling is dat zij naar school gaan of werk hebben en geen criminaliteit gedrag vertonen. Wanneer er een instabiele leefomgeving is ziet Mytikas het als taak om dat te stabiliseren en maakt gebruik van de Sociale Kaart waar we nauw samen werken met alle ketenpartners die voor een traject nodig is.

Theater als middel voor zelfreflectie

Over Stichting Mytikas

Mytikas is in 2003 opgericht en bestudeert maatschappelijke vraagstukken op het gebied van werk, schooluitval, criminaliteit en communicatie en is inmiddels meer dan 12 jaar succesvol. Via visualisatie, simulatie en coaching wordt de complexiteit aangepakt.

Mytikas heeft een methode ontworpen waarin jongeren hun talenten kunnen ontwikkelen en bewust worden wat zij nodig hebben om succesvol te zijn in onze samenleving. Deze jongeren hebben baat bij praktische opdrachten die duidelijk en helder geformuleerd zijn. Via maken van kunst zoals theater, fotografie, muziek, dans, zang, presentaties zullen zij op een ontspannen wijze de leerstof gemakkelijk leren onthouden. Korte termijn successen zijn in spel direct zichtbaar en voelbaar. We zetten in op school en werkprestatie voor iedere jongere.

Daarnaast krijgen de jongeren binnen Mytikas allerlei kansen en mogelijkheden aangeboden om zichzelf verder te ontwikkelen. Zo werkt Mytikas samen met internationale organisaties waardoor vele jongeren een internationaal project hebben kunnen doen, maar ook het bedrijfsleven werkt met Mytikas samen aan talententrajecten en koppelen we jongeren aan ondernemers of kijken samen naar (snuffel) stages.

Wederzijds begrip door discussie

ADVIES

Mytikas heeft zich gespecialiseerd in mens en maatschappij en kan u adviseren bij complexe maatschappelijke vraagstukken:

 • Terugdringen voortijdig schoolverlaten
 • Passend onderwijs
 • Pesten op school
 • Gedragsverandering in de klas
 • Diversiteitvraagstukken
 • Gerichte wijkaanpak voor een betere leefomgeving
 • Vluchtelingenbeleid
 • Uniek meetinstrument om het toepassen van drama te toetsen op sociale vaardigheden bij deelnemers.

Mytikasmethode

Mytikas richt zich op jongeren en volwassenen die hun talenten en sociale vaardigheden willen ontwikkelen. De Mytikasmethode is toepasbaar voor eenieder die met mensen werkt (jong, volwassen, autochtoon, allochtoon etc.) die via competenties het gedrag willen veranderen.

Theater / dramatische expressie wordt gebruikt als middel om het gedrag te veranderen en is bij uitstek hiervoor geschikt (bron: onderzoek naar de relatie tussen het project Up, Up, Up! en het gedrag van de deelnemers aan het project – A.C. Meeng 2009). Via theatertechnieken kunnen jongeren op een ontspannen wijze de leerstof gemakkelijk leren en vasthouden. Korte termijn successen zijn in spel direct zichtbaar en voelbaar, waardoor generalisatie naar dagelijks leven mogelijk is.

Voor alle leeftijden

Aankondigingen

 • Mytikas bestaat dit jaar 12,5 jaar en heeft meer dan duizend jongeren nationaal en internationaal gecoacht en begeleid. In juni 2016 komt het eerste boek uit: Kunst bij opvoeden, een succes!
 • In 2016 bieden we 1000 leerlingen een vernieuwde To be a Star programma aan waarbij de sociaal emotionele kant van leerlingen wordt uitgezoemd en omgezet naar effectief handelen zodat zij succesvol kunnen zijn in schoolprestatie!
 • Mytikas heeft een traject ontwikkeld voor vluchtelingen die naar school gaan. De kracht hierin is de eigen leefwereld te visualiseren en samen te onderzoeken wat zij daarvan mee kunnen nemen in hun nieuwe wereld.
 • Voor alle leerlingen/ studenten van basisonderwijs tot aan WO hebben we de Ondernemerschapladder ontwikkeld. De leerling/student leert tijdens de workshop dat hij zijn eigen bedrijf runt en dat hij daarvoor nieuw verworven vaardigheden kan inzetten zodat het bedrijf winst draait.

CONTACT

Adres Binckhorstlaan 36
Stad Den Haag
Postcode 2516 BE
   
E-mail info@mytikas.nl
Telefoonnummer (+31) 6 513 947 80